ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Projekty

Projekt prípravy strednodobej podnikovej stratégie

V rokoch 2013-2014 sme sa podieľali ako konzultanti na príprave strednodobej stratégie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Okrem iného sme k tomu pripravili a viedli pracovné workshopy riadiaceho tímu spoločnosti, aby stratégia obsahovala vstupy zo všetkých úsekov spoločnosti a aby sa dosiahlo synergické stotožnenie sa so stratégiou medzi úsekmi navzájom v horizontálnom smere aj v rámci jednotlivých tímov vnútri úsekov vo vertikálnom smere. Workshopov sa zúčastnili riaditelia, vedúci nosných úsekov spoločnosti a vybraní kľúčoví špecialisti.

Prácu riadiaceho tímu sme sprevádzali od úvodných úvah týkajúcich sa adresátov stratégie cez cieľové skupiny pre ktoré NDS poskytuje svoje služby, formulovali sme niekoľko základných strategických cieľov NDS na viacročnú periódu, aj čiastkové ciele, ktoré predstavujú cestu, ktorou NDS chce svoje strategické ciele dosiahnuť. Výstupom boli nielen náčrty znenia strategických cieľov, ale najmä prístup, ktorý NDS môže aplikovať pri finalizácii svojej stratégie.

Pri skončení workshopov sme spoločne s účastníkmi urobili dohody o spôsobe finalizácie firemnej stratégie ako záväzného podnikového dokumentu tak, aby slúžila najmä dovnútra spoločnosti na plánovanie jej hlavných aktivít v následných rokoch.

Citáty z hodnotenia workshopov zo strany účastníkov:

  • „Z workshopu ma najviac zaujal spôsob, ako nás koučoval moderátor, aby sme sami dokázali zadefinovať ciele a cesty k nim.“
  • „Management workshopu od začiatku do konca zrozumiteľný a jasný.“
  • „Do budúcnosti by som si prial spoluprácu s ibis partner Slovakia pri zvyšovaní manažérskych schopností zamestnancov.“
  • „Workshop prevýšil moje osobné očakávania.“
  • „Z workshopu ma najviac zaujali princípy a štruktúra tvorby stratégie.“
  • „Najviac ma zaujali operatívne reakcie lektora a ochota koordinovať častokrát nesúrodé názory.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn