ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Systém riadenia a odmeňovania výkonnosti

Projekt EPM – Effectiveness & Productivity Management – je zameraný na definovanie cieľovo orientovaných ukazovateľov výkonnosti pre oddelenia, tímy a jednotlivcov, ktoré sú vyhodnocované cez dosahovanie cieľov objektivizovane a odmeňované variabilnou zložkou mzdy aj na úrovni tímov, aj na úrovni jednotlivcov.

Projekt je zameraný na odstránenie všetkých slabín bežných odmeňovacích systémov. Jeho súčasťou je počítačový nástroj EPM-SOFT tak, aby používatelia – nadriadení riadili, viedli tímy, komunikovali so svojimi podriadenými a nemuseli pritom vykonávať neproduktívne úkony.

Z najnovších projektov:

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2021 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive výsledky projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 poskytujeme väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je ...
Viac

Uzavretie zavádzacej fázy projektu riadenia výkonnosti cez variabilné odmeňovanie

V januári 2020 sme ukončili zavádzaciu fázu projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý sme pripravili a viedli v jednej nemeckej finančnej spoločnosti ...
Viac

Projekt riadenia výkonnosti, produktivity a efektívnosti vo firme

Dňa 16. mája 2019 sme s vedením firmy prediskutovali výsledky získané pri uplatnení nášho projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v jednej ...
Viac

Riadenie výkonu cez variabilnú zložku mzdy – školenie používateľov podporného softvérového nástroja EPM

V dňoch 28. februára, 5. a 7. marca 2019 sme pripravili a viedli školenie pre vedúcich pracovníkov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s ...
Viac

Spoločný workshop riadiaceho tímu spoločnosti k nastaveniu kooperačných rozhraní a SLA

Dňa 19. februára 2018 sme pripravili a viedli spoločný workshop všetkých vedúcich v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Workshop sme zamerali ...
Viac

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na ...
Viac

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na ...
Viac

Podnikový projekt riadenia efektívnosti a produktivity

V roku 2017 sme implementovali projekt riadenia efektívnosti a produktivity (EPM - Effectiveness & Productivity Management) vo výrobnom podniku Reydel Automotive ...
Viac

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn