ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Komplexný prierez problematikou HR.

„Ako celok sa mi kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov veľmi páčil, nakoľko to bol komplexný prierez problematikou HR. Páčila sa mi vhodne zvolená postupnosť tém, ktoré na seba nadväzovali a umožňovali upevňovanie si skôr získaných poznatkov. Veľmi oceňujem kvalitu študijných materiálov, ktoré boli konštruované prijateľným spôsobom, čo napomáhalo k ľahkému osvojovaniu si nových informácií. Všetky témy boli lektormi spracované a podané zaujímavo, pozitívne hodnotím cenné skúsenosti jednak lektorov, ako aj samotných účastníkov. Práve diskusia a výmena názorov, postrehov a skúseností, bola pre mňa tým, čo hodnotím za najviac prínosné a zaujímavé.“

Barbora Hriadeľová, HR špecialista MATADOR Industries, a.s.

 

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn