„Zaujali ma prezentované skúsenosti z praxe. Lektor sa venuje okrem vedenia kurzu aj praktickým zavádzaním projektov v podnikoch, čo mu umožnilo využívať príklady z praxe a mne umožnilo pochopiť a porozumieť jednotlivým problematikám.“

Eva Kočalková, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.