ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Na kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov som počítala dni a hodiny – tak som sa tešila.

„Kurz predčil moje očakávania. Témy boli veľmi pútavé, živo prezentované. Poznatky z kurzu nie sú iba na teoretickej báze, ale hlavne praktickej. Celý kurz, každá téma bola demonštrovaná na konkrétnych príkladoch. Zúčastnila som sa viacerých kurzov, z ktorých som odchádzala sklamaná. Na kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov som počítala dni a hodiny – tak som sa tešila.“

Jana Slašťanová, SHP Harmanec, a.s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn