„Kurz predčil moje očakávania. Témy boli veľmi pútavé, živo prezentované. Poznatky z kurzu nie sú iba na teoretickej báze, ale hlavne praktickej. Celý kurz, každá téma bola demonštrovaná na konkrétnych príkladoch. Zúčastnila som sa viacerých kurzov, z ktorých som odchádzala sklamaná. Na kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov som počítala dni a hodiny – tak som sa tešila.“

Jana Slašťanová, SHP Harmanec, a.s.