ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére.

„Kurz prevýšil moje očakávania. Získal som komplexný prehľad o procesoch HR. Oceňujem odbornosť a skúsenosti lektorov. Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Vďaka kolegom z iných spoločností sme mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch HR a spoločne hľadať najvhodnejšie riešenia. Zaujali ma všetky témy, no s odstupom času môžem povedať, že najväčší dojem na mňa urobili témy: generické podnikové konkurenčné stratégie z pohľadu HR, typológie DISC, MBTI a aspekty pracovnej motivácie. Pomohli mi uvedomiť si, na čo by som sa mal zamerať, aby sme ako spoločnosť boli úspešnejší.“

Miroslav Buček, HR špecialista PCA SLOVAKIA, s.r.o.

 

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn