„Kurz prevýšil moje očakávania. Získal som komplexný prehľad o procesoch HR. Oceňujem odbornosť a skúsenosti lektorov. Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Vďaka kolegom z iných spoločností sme mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch HR a spoločne hľadať najvhodnejšie riešenia. Zaujali ma všetky témy, no s odstupom času môžem povedať, že najväčší dojem na mňa urobili témy: generické podnikové konkurenčné stratégie z pohľadu HR, typológie DISC, MBTI a aspekty pracovnej motivácie. Pomohli mi uvedomiť si, na čo by som sa mal zamerať, aby sme ako spoločnosť boli úspešnejší.“

Miroslav Buček, HR špecialista PCA SLOVAKIA, s.r.o.