„Kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov som sa rozhodla zúčastniť pretože ma zaujal jeho obsah a na kurz som dostala dobré referencie. Ako celok ho hodnotím veľmi dobre tak z pohľadu komplexnosti tém ako aj z celého sprocesovania. Jeho komplexný rozsahom mi poskytol potrebný pohľad na oblasť HR. Veľmi pozitívne hodnotím profesionálny prístup lektorov, ktorí prostredníctvom rôznych učebných metód zrozumiteľne a príťažlivo objasnili vybrané HR témy. Poznatky a inšpiráciu zo školenia už využívam priamo v praxi.“

Jana Záhorcová, Asseco Central Europe, a.s.