ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Konkrétne príklady z praxe ku každej téme.

„Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov hodnotím ako efektívny prostriedok pre získanie informácií pre každú dôležitú oblasť ľudských zdrojov. Dôležitým aspektom u mňa bola zrozumiteľnosť tém, ich názorné ukážky a možnosť detailného vysvetlenia, resp. zanalyzovania každej problematiky. Výber tém bol veľmi dobre zvolený a vhodne prezentovaný. Najviac snáď výber zamestnancov s názornou ukážkou; určite tiež model hodnotenia zamestnancov s tvorbou prémiových ukazovateľov. V kurze ma zaujali konkrétne príklady z praxe ku každej téme.“

Zuzana Dolníková, vedúca útvaru riadenia ľudských zdrojov, FORTISCHEM a. s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn