„Pomocou workshopov sme sa dozvedeli postrehy a názory aj od kolegov, ktoré sú tak isto prínosom a bonusom ku kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.“

Alena Savarová, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.