ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach.

„Veľmi sa teším z koncepcie kurzu, jeho obsahovej náplne aj skladby jednotlivých činností. Myslím si, že bol pre mňa osobne veľmi prospešný, aby som získal komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach, v ktorých by HR malo byť činné. Vysoko pozitívne hodnotím prehľad o preberaných témach aj o vzájomných súvislostiach a vplyve na celkovú činnosť HR oddelenia. Takisto každá prípadová štúdia či workshop boli veľmi cenné na pochopenie obsahu a pridanou hodnotou boli skúsenosti lektorov aj nás, účastníkov, z našich aktuálnych pozícií.“

Marek Hrušovský, HR manažér Sola Switzerland EU s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn