ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Oceňujeme profesionálny prístup hodnotiteľov.

„V roku 2011 sme sa rozhodli ohodnotiť manažérsky potenciál niekoľkých kľúčových zamestnancov. Na realizáciu sme si vybrali ibis partner Slovakia. Oceňujeme profesionálny prístup hodnotiteľov. Ich príspevky a výstupná správa sú pre nás cenným zdrojom informácií pre ďalšie rozhodnutia v našej spoločnosti a plánovanie rozvoja našich zamestnancov. Pilotný program sa nám osvedčil a rozhodli sme sa ho zopakovať s inou skupinou zamestnancov v roku 2014. Plánujeme naďalej spolupracovať s ibis partner Slovakia.“

Martina Adamcová, manažérka ľudských zdrojov SEMIKRON s.r.o. (2014)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn