ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Lektor vytvoril veľmi dobrú tvorivú atmosféru vo workshopoch.

„Lektor Ivan Burger počas workshopov vytvoril veľmi dobrú tvorivú atmosféru a dokázal zaangažovať všetky skupiny do tvorenia vlastných tímových pravidiel fungovania. Rovnako sme od lektora získali odporúčania na starostlivosť o jednotlivé tímy. V budúcnosti počítame s ďalšou spoluprácou.“

Štefan Starovecký, technický riaditeľ Semikron, s.r.o. (2016)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn