„Všetky aktivity zo strany ibis partner Slovakia boli pripravené na vysokej úrovni. Účastníci ocenili komunikáciu a pozitívne hodnotili prístup konzultantov. So službami ibis partner Slovakia sú spokojní aj vedúci pracovníci, zainteresovaní do riadenia oboch projektov.“

Jana Ježíková, vedúca projektového tímu,  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (2015)