„Účastníci rozvojového programu pre supervízorov a majstrov vyjadrili počas aj po vzdelávaní vysokú spokojnosť aj po obsahovej stránke aj so spôsobom vedenia vzdelávacích stretnutí a tréningových aktivít. V spätnoväzbových hárkoch vyjadrili návrh na pokračovanie prípravy do budúcnosti, čo hodnotíme veľmi pozitívne.“

Hana Lachká, HR Manager Emerson Network Power (2014)