ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Účastníci navrhli pokračovať v príprave aj do budúcnosti.

„Účastníci rozvojového programu pre supervízorov a majstrov vyjadrili počas aj po vzdelávaní vysokú spokojnosť aj po obsahovej stránke aj so spôsobom vedenia vzdelávacích stretnutí a tréningových aktivít. V spätnoväzbových hárkoch vyjadrili návrh na pokračovanie prípravy do budúcnosti, čo hodnotíme veľmi pozitívne.“

Hana Lachká, HR Manager Emerson Network Power (2014)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn