„Spoluprácu so spoločnosťou ibis partner Slovakia na MPA (Management Potential Analysis) považujem za veľmi dobrú. Spokojní sme boli predovšetkým s profesionalitou realizácie dodávky a s výstupom, zhodujúcim sa plne s našimi predstavami o jeho kvalite, hĺbke a rozsahu. Vysoko oceňujem odbornú úroveň lektorov.“

František Antal, konateľ spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. (2015)