ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Spoluprácu považujem za veľmi dobrú.

„Spoluprácu so spoločnosťou ibis partner Slovakia na MPA (Management Potential Analysis) považujem za veľmi dobrú. Spokojní sme boli predovšetkým s profesionalitou realizácie dodávky a s výstupom, zhodujúcim sa plne s našimi predstavami o jeho kvalite, hĺbke a rozsahu. Vysoko oceňujem odbornú úroveň lektorov.“

František Antal, konateľ spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. (2015)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn