ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Vedenie spoločnosti získalo veľmi dobrého partnera pre realizáciu budúcich strategických zámerov.

„Jasná a zrozumiteľná, otvorená komunikácia s vedením spoločnosti Reydel Automotive Slovakia, s.r.o., veľmi dobrá časová flexibilita ibis partner Slovakia, s.r.o. na naše požiadavky, profesionálne skúsenosti s riadením podobných vzdelávacích aktivít, osobný prístup pri vyjasňovaní otvorených otázok. Vedenie spoločnosti získalo veľmi dobrého partnera pre realizáciu budúcich strategických zámerov spoločnosti z hľadiska ľudských zdrojov.“

Jana Bogyóová, riaditeľka Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. (2015)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn