„Vzdelávaciu spoločnosť ibis partner Slovakia sme angažovali na prípravu a vedenie programov rozvoja lídrov Learning Leaders za niekoľko posledných rokov. Účastníci vyjadrovali vysokú spokojnosť aj po stránke zamerania obsahu, aj po stránke trénerského štýlu prispôsobeného cieľovej skupine. Ocenili najmä profesionálny prístup a zručnosti podložené dlhoročnou praxou.“

Stanislava Valientová-Psotová, HR Manager Adient Slovakia s.r.o. (2016)