ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Vysoká spokojnosť aj po stránke zamerania obsahu, aj po stránke trénerského štýlu.

„Vzdelávaciu spoločnosť ibis partner Slovakia sme angažovali na prípravu a vedenie programov rozvoja lídrov Learning Leaders za niekoľko posledných rokov. Účastníci vyjadrovali vysokú spokojnosť aj po stránke zamerania obsahu, aj po stránke trénerského štýlu prispôsobeného cieľovej skupine. Ocenili najmä profesionálny prístup a zručnosti podložené dlhoročnou praxou.“

Stanislava Valientová-Psotová, HR Manager Adient Slovakia s.r.o. (2016)

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn