ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Kontentovo jedinečný zdroj informácií a zdieľaných poznatkov.

„Na časopise MANAŽÉR som „odchovaná“ v zmysle profesnej kariéry a za posledných 16 rokov som nevynechala ani jediné číslo, pretože kontentovo ho považujem za jedinečný zdroj informácií a zdieľaných poznatkov nielen v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ale manažmentu všeobecne.

Rada spomínam, keď mi časopis slúžil ako silná inšpirácia pri písaní diplomovej práce, keďže sprostredkováva odborné informácie zo slovenského podnikateľského prostredia, ale i know-how zo zahraničia. Vlastne sa mi osvedčil ako časuvzdorný, lebo i jeho staršie výtlačky poskytujú prakticky aplikovateľné návody alebo inšpirácie pre súčasnosť.

Časopis MANAŽÉR odoberáme pre širší manažment, pretože je garanciou kvalitného odborného čítania, ako aj veľmi prístupnou formou samovzdelávania.“

Mgr. Martina Čulá, MBA
Riaditeľ ľudských zdrojov
Emerson a.s. Nové Mesto nad Váhom

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn