ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Pre mňa je časopis MANAŽÉR významnou inšpiráciou.

„Pre mňa ako personálneho manažéra je časopis MANAŽÉR významnou inšpiráciou k učeniu sa zo skúseností kolegov personalistov, ale aj odborníkov v oblasti stratégie podnikov. Oceňujem v ňom konkrétne návody, prístupy a techniky prakticky využiteľné v podmienkach našej spoločnosti.

Váš časopis odoberáme už bezmála 10 rokov a nekončí len na mojom stole, ale ochotne posúvam jeho inšpirácie a návody svojím kolegom z top-manažmentu, ale aj stredného manažmentu, pretože časopis MANAŽÉR vie osloviť všetky skupiny riadiacich pracovníkov a posúvať ich v rozvoji a v riadení svojich procesov.

Prajem časopisu MANAŽÉR ešte veľa dobrých dní , nápadov, návodov a inšpirácií.“

Ing. Zuzana Križanová
HR Manager
TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn