ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Nielen poradca vo veciach odborných, ale aj spoločník na voľnu chvíľu.

„Časopis Manažér je pre mňa veľkým zdrojom inspirácie a nápadov. Kvitujem jeho odborné spracovanie „profesionálne – ľudským“ spôsobom v spojení so zaujímavými článkami od skutočných manažérov z praxe. Prináša pre každého praktické rady, ktoré sú vyskúšané a skutočne v reálnej praxi aj fungujú, množstvo prípadov zo života, inšpirácií a nápadov, ako situácie riešiť, resp. ako sa niektorým riešeniam radšej vyhnúť. To robí z tohto časopisu nielen poradcu vo veciach odborných, ale aj spoločníka na voľnu chvíľu, kde si chce človek oddýchnuť a zároveň sa inspirovať.

Zrozumiteľnosť a ľahkosť pochopenia posúvajú pridanú hodnotu časopisu na stupeň, kde každý manažér, či už začínajúci, alebo praktik s obsiahlymi skúsenosťami, nájde niečo, čo určite pre svoju prácu využije.

Verím, že si časopis tento trend udrží a bude naďalej zvyšovať svoju už dnes vysokú úroveň.“

Ing. Juraj Minárik
Predseda predstavenstva
POBA Servis, a.s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn