Dňa 24. septembra 2015 prezentoval riaditeľ spoločnosti Camfil s.r.o., Imrich Mészáros, koncepciu a výsledky projektu riadenia výkonnosti EPM na Workshope Agilné riadenie výkonnosti, ktorý organizovala HR Development Academy. Projekt riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management) sme v spoločnosti Camfil s.r.o. implementovali v rokoch 2014 – 2015.

Riaditeľ spoločnosti odprezentoval koncepciu nášho projektu, špecifický výsledkovo orientovaný spôsob odmeňovania výkonnosti cez variabilnú zložku mzdy, priebeh projektu a tiež dosiahnuté výsledky projektu nielen z hľadiska zvýšenia produktivity práce v porovnaní s predošlým rokom, ale aj dopady na posuny v kultúre spoločnosti a na zvýšenie agility zamestnancov.

Na fotozábere riaditeľ Camfil s.r.o. pri prezentácii koncepcie a výsledkov projektu.