ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Časopis Manažér

Celoslovenský štvrťročník Manažér vychádza od roku 1996. Prináša riadiacim pracovníkom jednoducho a pragmaticky spracované návody a najnovšie postrehy z oblastí riadenia ľudí, optimálneho využívania a rozvoja ľudských zdrojov, manažérskych techník a stratégií podniku na trhu.

V januári 2018 prešiel časopis Manažér na elektronickú formu, ktorá dnes vyzerá nasledovne:

Povedali o časopise:

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn