Poradca a tréner spoločnosti ibis partner Slovakia, Ivan Burger, moderoval blok Interná logistika na konferencii Logistic Conference 2018 (http://www.informslovakia.sk/sk/konferencia/logistic-conference-2018). Konferenciu organizovala spoločnosť In Form Slovakia, s.r.o. a bola zameraná na viacero blokov: Nové trendy a technológie v logistike, Interná logistika, Logistické centrá a Distribúcia a doprava. Jedna z tém – GDPR – spájala oblasť logistiky a oblasť ľudských zdrojov firmy.

Obrázky z konferencie nájdete tu.