ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Hodnotenie kandidátov

Ohodnotenie silných stránok, manažérskeho potenciálu a tímovej spolupráce členov riadiaceho tímu spoločnosti

Dňa 21. marca 2019 sme uskutočnili Development Center pre užší tím riadenia výroby v spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok členov riadiaceho tímu výroby a vzájomnej tímovej spolupráce.

Podľa zadania odberateľa sme použili metódu Development Center (DC), ktoré sme zamerali aj na osobnostné vlastnosti účastníkov DC, aj na spôsob a kvalitu tímovej spolupráce v manažérskom tíme.

Celodenný program DC sme prispôsobili jeho účelu a účastníci riešili v tíme štyri typy úloh:

  1. vybrať jeden podnikový proces, ktorého zlepšenie môže priniesť citeľné zvýšenie efektívnosti vo výrobe a zdôvodniť výber
  2. spoločne vytvoriť konkrétny tímový návrh, ako vybratý proces upraviť a zlepšiť
  3. v modelovej situácii odprezentovať „vedeniu spoločnosti“ vytvorený návrh, argumentovať za jeho realizáciu a získať súhlas
  4. na záver urobiť individuálnu sebareflexiu k osobnému výkonu počas DC.

Odberateľovi sme poskytli dva typy správ:

  • celkovú správu pre vedenie spoločnosti, kde sme uviedli zistenia k tímovej kooperácii plus individuálne správy k jednotlivým účastníkom DC (pozorované správanie počas riešenia úloh v DC, silné stránky, slabšie stránky, odporúčanie na oblasti dobrého využitia daného účastníka a odporúčania na jeho ďalší rozvoj)
  • individuálne správy pre jednotlivých účastníkov s neštruktúrovanou časťou v podobe osobného poradenstva a so štruktúrovanými odporúčaniami (čo u seba využívať viac, čoho robiť menej a čo si u seba dobudovať).

Výsledky DC sme prediskutovali s riaditeľom a s personálnou manažérkou spoločnosti a odporučili sme zameranie ďalšej starostlivosti o riadiaci tím výroby.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn