ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Hodnotenie kandidátov

Assessment Center na riadiace pozície vo výrobe

V mesiacoch júl-september 2018 sme uskutočnili sériu desiatich asesment centier (AC) na pozície líniového a stredného manažmentu výroby pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s. pre celkove 51 účastníkov AC.

Hlavným cieľom AC bolo ohodnotiť osobnostné predpoklady pre prácu na riadiacej pozícii v rámci výroby pre obidva závody spoločnosti Kinex Bearings.

AC sa zúčastnilo spolu 20 operátorov (kandidáti na pozíciu majstra výroby), 20 majstrov výroby a 11 členov stredného manažmentu výroby. Účastníci boli rozdelení do celkovo 10 skupín, každé AC bolo jednodenné a na daný deň bolo zaradených po 5-6 účastníkov AC.

Metódu AC sme prispôsobili očakávanému účelu – hodnotiť potenciál účastníka pre riadiacu pozíciu do budúcnosti, nie súčasné riadiace zručnosti. Preto sme použili metodiku MPA (Management Potential Analysis). Účastníci v celodennom AC riešili 5-6 tímových a individuálnych úloh podľa typu pracovnej pozície. Úlohy v AC boli nastavené tak, aby umožňovali pozorovať a ohodnotiť silné a slabšie stránky účastníkov v týchto oblastiach:

  • schopnosť účastníkov v tíme prioritizovať opatrenia podľa dôležitosti z hľadiska potrieb podniku
  • schopnosť účastníkov v tímovej spolupráci navrhovať koncepčné opatrenia smerujúce na zvýšenie efektívnosti vo výrobe
  • schopnosť účastníkov prezentovať svoje návrhy vyššiemu manažmentu s argumentáciou z hľadiska podnikových záujmov
  • schopnosť účastníkov vysvetľovať zmenu a jej výhody operátorom výroby tak, aby potrebu zmeny pochopili a stotožnili sa s ňou
  • schopnosť osobnej sebareflexie účastníkov a schopnosť učiť sa z absolvovaných skúseností.

Hodnotiteľmi boli dvaja assessori našej spoločnosti ibis partner Slovakia a dve interné hodnotiteľky, HR riaditeľka a koordinátorka vzdelávania a rozvoja spoločnosti Kinex Bearings.

Výstupom AC je sumárna správa s rozdelením účastníkov do jednotlivých kategórií podľa zisteného potenciálu, celkové odporúčania pre vedenie podniku do budúceho obdobia a tiež 51 individuálnych správ o jednotlivých účastníkoch AC v štruktúre:

  • silné stránky daného účastníka AC
  • príležitosti využitia potenciálu daného účastníka AC vzhľadom na riadiacu pracovnú pozíciu
  • slabšie stránky daného účastníka AC
  • možné ohrozenia pri nasadení daného účastníka AC na riadiacu pracovnú pozíciu
  • odporúčania na ďalšie kroky a starostlivosť o daného účastníka AC.

Sumárnu výstupnú správu sme poskytli HR riaditeľke a odprezentovali sme ju aj generálnemu riaditeľovi spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. na plánovanie následných aktivít podniku.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn