ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Hodnotenie kandidátov

Hodnotenie manažérskeho potenciálu manažmentu

Od 22. 7. do 18. 8. 2015 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie manažérskeho potenciálu v dvoch vrstvách manažmentu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. pre spolu 14 účastníkov. Využili sme pritom technológiu MPA (Management Potential Analysis).

MPA sme realizovali v dvoch krokoch: najprv sme uskutočnili individuálne interview s každým účastníkom, ktoré nám prinieslo základné zistenia týkajúce sa osobnosti každého účastníka. Následne sme uskutočnili tímové aktivity zamerané ohodnotenie schopnosti tímovej spolupráce, tímovej komunikácie a vzájomnej interakcie. Tímové aktivity boli typu praktická hra a tiež typu spoločné riešenie problémov vzájomnou diskusiou.

Výstupom MPA bola spätná väzba aj účastníkom, aj riaditeľovi spoločnosti. Účastníci dostali tímovú spätnú väzbu po každej aktivite a neskôr aj individuálnu písomnú aj verbálnu spätnú väzbu zameranú na silné aj slabšie stránky vzhľadom na danú riadiacu pozíciu.

Riaditeľ spoločnosti dostal komplexnú správu o každom účastníkovi MPA, odporúčania na individuálne vedenie každého účastníka MPA, aj odporúčania týkajúce sa celého manažérskeho tímu.

Citát z referencie riaditeľa spoločnosti:

„… Spoluprácu so spoločnosťou ibis partner Slovakia, s.r.o., považujem za veľmi dobrú. Spokojní sme boli predovšetkým s profesionalitou realizácie dodávky a výstupom, zhodujúcim sa plne s našimi predstavami o jeho kvalite, hĺbke a rozsahu. Vysoko oceňujem odbornú úroveň lektorov.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn