V dňoch 28. mája – 6. júna 2014 sme uskutočnili hodnotenie manažérskeho a líderského potenciálu skupiny kandidátov (MPA – Management Potential Analysis) pre spoločnosť Semikron, s.r.o.

Pre účastníkov MPA sme pripravili viacero úloh praktického, riešiteľského, diskusného, tímového aj individuálneho charakteru. Naši hodnotitelia spolu s pozorovateľmi z podniku hodnotili osobnostný a rozvojový potenciál v oblasti organizátorských schopností, v oblasti spôsobilostí pre tímovú kooperáciu, v oblasti riadenia a vedenia ľudí.

Účastníci dostali tímovú spätnú väzbu priamo pri debrífingu aktivít, individuálnu verbálnu spätnú väzbu na konci MPA a individuálnu písomnú spätnú väzbu s odporúčaniami pre ďalší rozvoja po skončení MPA. Vedeniu podniku sme pripravili záverečnú správu o priebehu a výsledkoch MPA vrátane individuálnych manažérskych reportov o kandidátoch a s odporúčaniami na ďalšiu starostlivosť o účastníkov MPA.