„V roku 2011 sme sa rozhodli ohodnotiť manažérsky potenciál niekoľkých kľúčových zamestnancov. Na realizáciu sme si vybrali ibis partner Slovakia. Oceňujeme profesionálny prístup hodnotiteľov. Ich príspevky a výstupná správa sú pre nás cenným zdrojom informácií pre ďalšie rozhodnutia v našej spoločnosti a plánovanie rozvoja našich zamestnancov. Pilotný program sa nám osvedčil a rozhodli sme sa ho zopakovať s inou skupinou zamestnancov v roku 2014. Plánujeme naďalej spolupracovať s ibis partner Slovakia.“

Martina Adamcová, manažérka ľudských zdrojov SEMIKRON s.r.o. (2014)