ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Oceňujeme profesionálny prístup hodnotiteľov.

„V roku 2011 sme sa rozhodli ohodnotiť manažérsky potenciál niekoľkých kľúčových zamestnancov. Na realizáciu sme si vybrali ibis partner Slovakia. Oceňujeme profesionálny prístup hodnotiteľov. Ich príspevky a výstupná správa sú pre nás cenným zdrojom informácií pre ďalšie rozhodnutia v našej spoločnosti a plánovanie rozvoja našich zamestnancov. Pilotný program sa nám osvedčil a rozhodli sme sa ho zopakovať s inou skupinou zamestnancov v roku 2014. Plánujeme naďalej spolupracovať s ibis partner Slovakia.“

Martina Adamcová, manažérka ľudských zdrojov SEMIKRON s.r.o. (2014)

Comments are Closed

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn