ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Doteraz vyšli

Rok 2019


1/2019
2/2019 3/2019 4/2019

Rok 2018


1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

Rok 2017


1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

Rok 2016


1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

Rok 2015


1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

Rok 2014


1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

Rok 2013


1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

Rok 2012


1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

Rok 2011


1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

Rok 2010


1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

Rok 2009


1/2009

2/2009
 
3/2009

4/2009

Rok 2008


1/2008

2/2008

3/2008

4/2008

Rok 2007


1/2007

2/2007

3/2007

4/2007

Rok 2006


1/2006

2/2006

3/2006

4/2006

Rok 2005


1/2005

2/2005

3/2005

4/2005

Rok 2004


1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

Rok 2003


1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Rok 2002


1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

Rok 2001


1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

Rok 2000


1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

Rok 1999


1/1999

2/1999

3/1999

4/1999

Rok 1998


1/1998

2/1998

3/1998

4/1998

Rok 1997


1/1997

2/1997

3/1997

4/1997

Rok 1996


1/1996

2/1996

3/1996

4/1996

 

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn