ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Lektori sú veľkí profesionáli a to, čo robia, robia srdcom.

„Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov mal veľmi široký záber, takže poznatky dokážem využívať v každodennom pracovnom živote. Kurz mi pomohol pozerať sa na situácie z vyššej perspektívy a chápať súvislosti; veci mi začali do seba zapadať. Lektori sú veľkí profesionáli a zároveň skvelí ľudia. Je vidno, že to, čo robia, robia srdcom.“

Ivana Schmelcerová, HR Generalist, Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.

 

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/lektori-su-velki-profesionali-co-robia-robia-srdcom">
Twitter
LinkedIn