ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Najbližší kurz

Rozsah kurzu: 11 + 1 pracovných stretnutí od októbra 2019 do mája 2020

Kurzové materiály: cca 400 strán

Cena: Pri uhradení do 10. 9. 2019 cena: 950,- € + DPH (vrátane občerstvenia), po tomto termíne cena 1.050,- € + DPH.

Ak máte otázku ohľadne kurzu, použite záložku Kontakt v menu.

Začíname v októbri 2019!

Prihláška do kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov:

Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť.

Prihláška do kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

 

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn