ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

V časopise vždy nájdem praktické návody a zdieľanie skúseností rôznych manažérov a osobností.

„V časopise Manažér vždy nájdem praktické návody a zdieľanie skúseností rôznych manažérov a osobností, ako aj dostatok teórie a best practice, ako by procesy a prístupy v HR mali vyzerať. Zároveň načerpám inšpiráciu z odborných článkov k aktuálnym témam v rôznych oblastiach vedenia ľudí alebo z názorov na rôzne živé témy. Aj svojim formátom je časopis veľmi „čtivý“ a prístupný; môžem ho teda iba odporúčať.“

Silvia Truchanová
Riaditeľ divízie pre ľudské zdroje
Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/v-casopise-vzdy-najdem-prakticke-navody-zdielanie-skusenosti-roznych-manazerov-osobnosti">
Twitter
LinkedIn