ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Príjemná, uvoľnená atmosféra a prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami.

„Na kurze Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov som sa zúčastnila veľmi rada. Bola na ňom príjemná, uvoľnená atmosféra. Kurz mi ponúkol častokrát aj nový pohľad na niektoré aspekty HR. Na kurze som stretla veľa príjemných ľudí, od ktorých sa dalo veľmi veľa naučiť. Zaujala ma otvorenosť a uvoľnenosť, ktoré v kurze panujú, praktickosť a prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. Ďakujem veľmi pekne.

Viera Repová, zástupca riaditeľa úseku ľudských zdrojov, Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/prijemna-uvolnena-atmosfera-prepojenie-teoretickych-vedomosti-s-praktickymi-skusenostami">
Twitter
LinkedIn