ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Pre mňa je časopis MANAŽÉR významnou inšpiráciou.

„Pre mňa ako personálneho manažéra je časopis MANAŽÉR významnou inšpiráciou k učeniu sa zo skúseností kolegov personalistov, ale aj odborníkov v oblasti stratégie podnikov. Oceňujem v ňom konkrétne návody, prístupy a techniky prakticky využiteľné v podmienkach našej spoločnosti.

Váš časopis odoberáme už bezmála 10 rokov a nekončí len na mojom stole, ale ochotne posúvam jeho inšpirácie a návody svojím kolegom z top-manažmentu, ale aj stredného manažmentu, pretože časopis MANAŽÉR vie osloviť všetky skupiny riadiacich pracovníkov a posúvať ich v rozvoji a v riadení svojich procesov.

Prajem časopisu MANAŽÉR ešte veľa dobrých dní , nápadov, návodov a inšpirácií.“

Ing. Zuzana Križanová
HR Manager
TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/pre-mna-je-casopis-manazer-vyznamnou-inspiraciou">
Twitter
LinkedIn