ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Nielen poradca vo veciach odborných, ale aj spoločník na voľnu chvíľu.

„Časopis Manažér je pre mňa veľkým zdrojom inspirácie a nápadov. Kvitujem jeho odborné spracovanie „profesionálne – ľudským“ spôsobom v spojení so zaujímavými článkami od skutočných manažérov z praxe. Prináša pre každého praktické rady, ktoré sú vyskúšané a skutočne v reálnej praxi aj fungujú, množstvo prípadov zo života, inšpirácií a nápadov, ako situácie riešiť, resp. ako sa niektorým riešeniam radšej vyhnúť. To robí z tohto časopisu nielen poradcu vo veciach odborných, ale aj spoločníka na voľnu chvíľu, kde si chce človek oddýchnuť a zároveň sa inspirovať.

Zrozumiteľnosť a ľahkosť pochopenia posúvajú pridanú hodnotu časopisu na stupeň, kde každý manažér, či už začínajúci, alebo praktik s obsiahlymi skúsenosťami, nájde niečo, čo určite pre svoju prácu využije.

Verím, že si časopis tento trend udrží a bude naďalej zvyšovať svoju už dnes vysokú úroveň.“

Ing. Juraj Minárik
Predseda predstavenstva
POBA Servis, a.s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/nielen-poradca-vo-veciach-odbornych-ale-aj-spolocnik-na-volnu-chvilu">
Twitter
LinkedIn