ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Na kurz som dostala dobré referencie.

„Kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov som sa rozhodla zúčastniť pretože ma zaujal jeho obsah a na kurz som dostala dobré referencie. Ako celok ho hodnotím veľmi dobre tak z pohľadu komplexnosti tém ako aj z celého sprocesovania. Jeho komplexný rozsahom mi poskytol potrebný pohľad na oblasť HR. Veľmi pozitívne hodnotím profesionálny prístup lektorov, ktorí prostredníctvom rôznych učebných metód zrozumiteľne a príťažlivo objasnili vybrané HR témy. Poznatky a inšpiráciu zo školenia už využívam priamo v praxi.“

Jana Záhorcová, Asseco Central Europe, a.s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/na-kurz-som-dostala-dobre-referencie">
Twitter
LinkedIn