ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Lektori nám vytvorili skvelú atmosféru.

„Kurz bol pre mňa veľkým prínosom. Získala som potrebný rozhľad, prehľad a nadhľad čo sa týka práce HR. Určite využijem získané vedomosti a budem sa vracať k poskytnutým materiálom. Skúsenosťou bolo aj vypracovanie záverečného projektu. Zaujala ma forma odovzdávania vedomostí a skúseností, prístup lektorov, ktorý bol veľmi príjemný a vytvorili nám skvelú atmosféru. Zaujali ma aj samotní účastníci kurzu, s ktorými sa skvele spolupracovalo.“

Jana Jambrichová, Miba Steeltec s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/lektori-nam-vytvorili-skvelu-atmosferu">
Twitter
LinkedIn