ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Konkrétne príklady z praxe ku každej téme.

„Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov hodnotím ako efektívny prostriedok pre získanie informácií pre každú dôležitú oblasť ľudských zdrojov. Dôležitým aspektom u mňa bola zrozumiteľnosť tém, ich názorné ukážky a možnosť detailného vysvetlenia, resp. zanalyzovania každej problematiky. Výber tém bol veľmi dobre zvolený a vhodne prezentovaný. Najviac snáď výber zamestnancov s názornou ukážkou; určite tiež model hodnotenia zamestnancov s tvorbou prémiových ukazovateľov. V kurze ma zaujali konkrétne príklady z praxe ku každej téme.“

Zuzana Dolníková, vedúca útvaru riadenia ľudských zdrojov, FORTISCHEM a. s.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/konkretne-priklady-z-praxe-ku-kazdej-teme">
Twitter
LinkedIn