ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Komplexný prierez problematikou HR.

„Ako celok sa mi kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov veľmi páčil, nakoľko to bol komplexný prierez problematikou HR. Páčila sa mi vhodne zvolená postupnosť tém, ktoré na seba nadväzovali a umožňovali upevňovanie si skôr získaných poznatkov. Veľmi oceňujem kvalitu študijných materiálov, ktoré boli konštruované prijateľným spôsobom, čo napomáhalo k ľahkému osvojovaniu si nových informácií. Všetky témy boli lektormi spracované a podané zaujímavo, pozitívne hodnotím cenné skúsenosti jednak lektorov, ako aj samotných účastníkov. Práve diskusia a výmena názorov, postrehov a skúseností, bola pre mňa tým, čo hodnotím za najviac prínosné a zaujímavé.“

Barbora Hriadeľová, HR špecialista MATADOR Industries, a.s.

 

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/komplexny-prierez-problematikou-hr">
Twitter
LinkedIn