ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach.

„Veľmi sa teším z koncepcie kurzu, jeho obsahovej náplne aj skladby jednotlivých činností. Myslím si, že bol pre mňa osobne veľmi prospešný, aby som získal komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach, v ktorých by HR malo byť činné. Vysoko pozitívne hodnotím prehľad o preberaných témach aj o vzájomných súvislostiach a vplyve na celkovú činnosť HR oddelenia. Takisto každá prípadová štúdia či workshop boli veľmi cenné na pochopenie obsahu a pridanou hodnotou boli skúsenosti lektorov aj nás, účastníkov, z našich aktuálnych pozícií.“

Marek Hrušovský, HR manažér Sola Switzerland EU s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/komplexny-prehlad-o-vsetkych-dolezitych-oblastiach">
Twitter
LinkedIn