ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Každá téma išla do hĺbky, viac v znamení praxe ako teórie, a tým boli zrozumiteľnejšie.

„Kurz hodnotím veľmi pozitívne, za krátke časové obdobie dokázal obsiahnuť široké spektrum tém z HR oblasti a to spôsobom pochopiteľným aj pre človeka, ktorý v tejto oblasti veľa skúseností nemá. Každá téma a kapitola išla do hĺbky, viac v znamení praxe ako teórie a tým boli kapitoly zrozumiteľnejšie.“

Barbora Briestenská, TOMRA Sorting s.r.o.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/kazda-tema-isla-hlbky-viac-v-znameni-praxe-ako-teorie-tym-boli-zrozumitelnejsie">
Twitter
LinkedIn