ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére.

„Kurz prevýšil moje očakávania. Získal som komplexný prehľad o procesoch HR. Oceňujem odbornosť a skúsenosti lektorov. Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Vďaka kolegom z iných spoločností sme mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch HR a spoločne hľadať najvhodnejšie riešenia. Zaujali ma všetky témy, no s odstupom času môžem povedať, že najväčší dojem na mňa urobili témy: generické podnikové konkurenčné stratégie z pohľadu HR, typológie DISC, MBTI a aspekty pracovnej motivácie. Pomohli mi uvedomiť si, na čo by som sa mal zamerať, aby sme ako spoločnosť boli úspešnejší.“

Miroslav Buček, HR špecialista PCA SLOVAKIA, s.r.o.

 

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/testimonial/celych-12-stretnuti-prebiehalo-v-prijemnej-atmosfere">
Twitter
LinkedIn