ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 22. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Budovanie podnikovej kultúry a hodnotiace rozhovory s podriadenými

Dňa 14. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na budovanie výsledkovej podnikovej kultúry a na hodnotiace

Hodnotiace rozhovory s podriadenými a tímové riešenie problémov

Dňa 13. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na hodnotiace rozhovory a na tímové riešenie problémov. V

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 12. marca 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Riadenie výkonu cez variabilnú zložku mzdy – školenie používateľov podporného softvérového nástroja EPM

V dňoch 28. februára, 5. a 7. marca 2019 sme pripravili a viedli školenie pre vedúcich pracovníkov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. na používanie na mieru šitého podporného softvérového nástroja OVB-EPM. Náš

Spoločný workshop riadiaceho tímu spoločnosti k nastaveniu kooperačných rozhraní a SLA

Dňa 19. februára 2018 sme pripravili a viedli spoločný workshop všetkých vedúcich v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Workshop sme zamerali na optimalizáciu kooperačných rozhraní medzi útvarmi a na nastavenie SLA jednotlivých

Riadiace rozhovory s podriadenými a typológia DISC

Dňa 18. februára 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na pracovné riadiace rozhovory pri vedení členov tímu a na

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 8. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a typológia MBTI

Dňa 24. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: manažment talentov

Dňa 15. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Personálny screening kandidátov do talent-poolu

V dňoch 10. až 14. januára 2019 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 18. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 5. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na posilnenie riadenia výkonu výrobných tímov prostredníctvom odmeňovania variabilnou zložkou mzdy.

HR Bedeker najlepších praktík a know-how pre personalistov

Dňa 28. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Workshop sme zamerali na zosumarizovanie najlepších praktík personalistov z jednotlivých

Theme by Anders Norén

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/nase-sluzby">
Twitter
LinkedIn