Na stránku časopisu Manažér dnes pribudla podstránka so zošitmi, ktoré sú kompletne prístupné on-line. Kliknutím na obálku daného zošita sa dostanete priamo do jeho obsahu.

Všetky ostatné zošity a ich obsahy sú prístupné na stránke ibispartner cez položku menu Časopis Manažér a jej voľbu Doteraz vyšli. Keď kliknete na číslo a rok časopisu, zobrazí sa vám okienko s obsahom daného zošita a pokiaľ nejaký z článkov už je nahratý na stránke Časopis Manažér, tak v obsahu nájdete linku.

Články zo starších zošitov pribúdajú priebežne. Všetko novopridané nájdete aj v newsletteroch časopisu Manažér. Ak chcete informácie o pribúdaní článkov, aktivujte si tento newsletter na stránke Časopis Manažér!