Dňa 2. februára 2018 sme pripravili a moderovali štvrté stretnutie projektového tímu Maticové riadenie Kinex, ktorý bol ustanovený vedením spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. v roku 2017.

Cieľom projektu je, aby bežná štruktúra úsekov a oddelení s riadiacimi väzbami zhora nadol bola doplnená o fungovanie akčných autonómnych miešaných riešiteľských tímov s vysokou flexibilitou s vnútorným zložením naprieč oddeleniami, ktoré sú zamerané na produktové, zákazkové a inovačné projekty podniku.

Projekt je zameraný aj na posilnenie synergií z úzkej vzájomnej spolupráce jednotlivých úsekov, produktových segmentov a výrobných závodov spoločnosti.

Na tomto štvrtom stretnutí sme formulovali konkretizované zásady, ako majú byť autonómne miešané riešiteľské tímy zostavované, ako zabezpečiť aby mali k dispozícii všetky nevyhnutné zdroje, akým spôsobom má fungovať ich vnútorná aj externá motivácia, ako dosiahnuť plnú podporu od ostatných oddelení podniku a ako zabezpečiť, aby výstupy vývojového riešenia hladko prechádzali na realizáciu do produkčných oddelení.