ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Hodnotenie kandidátov

Development centrum k programu pre talenty

V dňoch 9., 17. a 29. októbra 2013 sme uskutočnili development centrum pre tri skupiny kandidátov do programu talent-manažment spoločnosti Mobis Slovakia, a.s.

Cieľom DC bolo rozpoznať kandidátov, ktorých potenciál je smerovaný viac do vetvy „riadenie“, kandidátov, ktorých potenciál je smerovaný viac do vetvy „špecialista“ a tiež kandidátov, u ktorých zaradenie do programu starostlivosti o talenty odporúčame až v ďalšom ročníku.

Pri orientácii „riadenie“ sme hodnotili také charakteristiky, ako orientácia na ciele, schopnosť špecifikovať zdroje na dosiahnutie cieľov, schopnosť zdroje synergicky spájať, schopnosť uvažovať v ekonomických súvislostiach, a schopnosť získať podporu pre svoje návrhy.

Pri orientácii „špecialista“ sme hodnotili také charakteristiky, ako túžba po dokonalom výstupe práce, schopnosť pomenovať problém a vystihnúť podstatné súvislosti, zvedavosť a túžba pochopiť podstatu veci, schopnosť analyzovať súčasný stav a schopnosť navrhovať zlepšenia.

Pre obidve vetvy sme hodnotili aj spoločné charakteristiky: schopnosť spolupracovať v tíme, kvalita interakcií v komunikácii, predvídateľnosť a čitateľnosť reakcií, kontrolované emócie, priame nemanipulatívne jednanie a vnútorný drajv.

Účastníci spolu riešili päť úloh tímového aj individuálneho charakteru. Z výsledkov DC spracujeme správu o individuálnych silných a slabších stránkach kandidátov, naše odporúčania na zaradenie kandidátov do niektorej vetvy talent-manažment programu, aj odporúčania na ďalšiu starostlivosť o skupinu ako celok.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn